Caresphere XQC

Là công ty hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm xét nghiệm lâm sàng và giải pháp Công nghệ thông tin y tế, Sysmex tiếp tục xây dựng đáng kể cơ sở khách hàng trên toàn thế giới. Hợp tác chặt chẽ với mạng lưới nhà phân phối rộng, Sysmex tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng thông qua các sản phẩm, hỗ trợ và đào tạo.

Thương hiệu ‘Sysmex’ được công nhận trên toàn thế giới bởi sự đổi mới và độ tin cậy. Cùng với những cam kết của chúng tôi đối với khách hàng, Sysmex tiếp tục phát triển theo hướng đã giúp chúng tôi thành công – chính là luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong tất cả những gì chúng tôi làm.

Chúng tôi tự hào được liên kết với khách hàng – các tổ chức chăm sóc sức khỏe với cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân và sức khỏe tổng thể.

Caresphere XQC Online QC

CareSphere XQC Online QC Module

Take the hassle out of QC with Caresphere XQC Online QC. This inter-laboratory comparison tool offers the possibility to compare internal QC results of Sysmex analysers against the affiliated or global peer group of the same analyzer model using the same lot number of Sysmex QC material and measurement method. Caresphere XQC is a web-based system that is easy and convenient to use. This system is unique because it integrates daily internal QC and interlaboratory comparison for statistical analysis and the laboratory can view the processed statistical data through secure online access to Caresphere XQC.