Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo có cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa liên tục của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

09:00 – 09:05
Lời mở đầu
PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh
Chủ tịch Hội Tiết Niệu – Thận Học TP. HCM
09:05 – 09:45
Tổng quan Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: Phân Loại, Thách Thức trong Chẩn Đoán và Điều Trị
TS.BS. Phạm Phú Phát
Trưởng Khoa Niệu A – Bệnh Viện Bình Dân
09:45 – 10:15
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trong sản phụ khoa
TS.BS. Nguyễn Vĩnh Hưng
Trưởng Khoa Tiết Niệu – Bệnh Viện E

10:15 – 10:40
Giá trị xét nghiệm Cặn lắng nước tiểu trong chẩn đoán Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
ThS.BS. Trang Võ Anh Vinh
Điều hành Khoa Xét Nghiệm – Bệnh Viện Bình Dân
10:40 – 10:50
Kinh nghiệm thực tiễn đánh giá sự không phù hợp khi nhận định kết quả Cặn lắng nước tiểu và Tổng phân tích nước tiểu
CN. Trần Nguyễn Hạ Uyên
Khoa Xét Nghiệm – Bệnh Viện Bình Dân
10:50 – 11:00
Giải pháp tự động trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
CN. Vũ Đức Hiệp
Chuyên viên sản phẩm – Sysmex Việt Nam
11:00 – 11:30
Thảo luận và Giải đáp thắc mắc

Xin Quý vị vui lòng dành ít phút để tham gia trả lời câu hỏi Post-Test bằng cách quét mã QR code bên dưới.

Sysmex chân thành cảm ơn!

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.