Events

 

9:00 AM - 11:30 AM

Thứ Bảy - 03.07.2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời qua sự thống nhất của Chủ tọa đàm và các Báo cáo viên, Sysmex Việt Nam xin thông báo:

TẠM HOÃN CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này!