Events

 

9:00 AM - 11:30 AM

Thứ Bảy - 03.07.2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời qua sự thống nhất của Chủ tọa đàm và các Báo cáo viên, Sysmex Việt Nam xin thông báo:

TẠM HOÃN CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này!

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.