XN-330

Add to wishlist
Category:

XN-330 là máy phân tích huyết học 6 thành phần hoàn toàn tự động. XN-330 phân tích mẫu đơn ở chế độ mở nắp. Có một IPU (đơn vị xử lý thông tin) tích hợp đầy đủ bao gồm màn hình cảm ứng màu LCD giúp dễ dàng vận hành

XN-330

 • Máy phân tích 6 thành phần nhỏ gọn

 • Công suất 70 mẫu mỗi giờ

 • Phân tích mẫu đơn ở chế độ mở nắp

 • IPU tích hợp đầy đủ bao gồm màn hình cảm ứng màu LCD

The XN-330 offers single sample analysis in open mode. It has a fully integrated IPU (information-processing unit) including an LCD colour touchscreen – so you do not need a separate computer to operate the analyser.

It incorporates the proven Sysmex technologies of fluorescence flow cytometry, hydrodynamic focussing and our cyanide-free SLS method for determining haemoglobin.

Kích thước/Khối lượng
 • W x H x D [mm / kg]
 • XN-350: 450 x 510 x 460 / Khoảng. 35 kg
Công suất
 • CBC + DIFF: Lên đến 70 mẫu/giờ
 • CBC + DIFF + RET: lên đến 35 mẫu/giờ
 • Chế độ dịch cơ thể: lên đến 30 mẫu/giờ
Thể tích hút
 • 25 µL in WB,
 • 70 µL in PD
Thông số phân tích
 • Máu toàn phần
  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%
Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET: Tế bào dòng chảy huỳnh quang
 • WBC: Tế bào dòng chảy
 • RBC/PLT: DC Phương pháp trở kháng với tập trung thủy động lực học
 • HGB: Phương pháp SLS không cyanide
Khả năng lưu trữ
 • Kết quả: 100,000 mẫu
 • Thông tin bệnh nhân: 10,000 hồ sơ
 • Lịch sử hiệu chuẩn: 20 lần/ module
 • QC files: 99 files bao gồm XbarM
 • QC plots: 300 plots / file
Bảo dưỡng
 • Tắt máy hàng ngày
 • Trình tự làm sạch hàng tuần với Cellclean hoặc Cellclean Auto
+ Thông số kỹ thuật

The XN-330 offers single sample analysis in open mode. It has a fully integrated IPU (information-processing unit) including an LCD colour touchscreen – so you do not need a separate computer to operate the analyser.

It incorporates the proven Sysmex technologies of fluorescence flow cytometry, hydrodynamic focussing and our cyanide-free SLS method for determining haemoglobin.

+ Thông số kỹ thuật
Kích thước/Khối lượng
 • W x H x D [mm / kg]
 • XN-350: 450 x 510 x 460 / Khoảng. 35 kg
Công suất
 • CBC + DIFF: Lên đến 70 mẫu/giờ
 • CBC + DIFF + RET: lên đến 35 mẫu/giờ
 • Chế độ dịch cơ thể: lên đến 30 mẫu/giờ
Thể tích hút
 • 25 µL in WB,
 • 70 µL in PD
Thông số phân tích
 • Máu toàn phần
  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%
Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET: Tế bào dòng chảy huỳnh quang
 • WBC: Tế bào dòng chảy
 • RBC/PLT: DC Phương pháp trở kháng với tập trung thủy động lực học
 • HGB: Phương pháp SLS không cyanide
Khả năng lưu trữ
 • Kết quả: 100,000 mẫu
 • Thông tin bệnh nhân: 10,000 hồ sơ
 • Lịch sử hiệu chuẩn: 20 lần/ module
 • QC files: 99 files bao gồm XbarM
 • QC plots: 300 plots / file
Bảo dưỡng
 • Tắt máy hàng ngày
 • Trình tự làm sạch hàng tuần với Cellclean hoặc Cellclean Auto
+ Tài liệu