XN-9100

Add to wishlist
Category:

Giải pháp tự động hóa có thể mở rộng: Dòng XN-9100 là giải pháp tự động hóa huyết học có thể mở rộng bao gồm các mô-đun phân tích công suất cao, bộ phận chuẩn bị lame, bộ phận phân loại / lưu trữ ống mẫu và hệ thống phân tích hình thái kỹ thuật số. XN-9100 tự hào có khả năng mở rộng vô song và cấu hình linh hoạt đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi và khối lượng công việc của bất kỳ phòng xét nghiệm nào. Từ bố cục XN linh hoạt các máy và mô-đun đôi đến SP-50 gọn gàng hơn và các quy tắc phản xạ tích hợp, XN-9100 đảm bảo nâng cao năng suất và quy trình làm việc hiệu quả theo yêu cầu của phòng xét nghiệm có khối lượng công việc cao.

XN-9100 là sự tích hợp nhỏ gọn các mô-đun hệ thống bao gồm mô-đun phân tích CBC (XN-series), mô-đun kéo và nhuộm lame (SP-50), hệ thống hình ảnh tế bào kỹ thuật số (DI-60) và phân loại ống (TS -10). Dòng XN-9100 phù hợp với mọi phòng xét nghiệm khối lượng công việc cao với các nhu cầu hoạt động khác nhau bất kể quy mô, độ phức tạp và chuyên sâu. Được trang bị các chức năng tiên tiến, phần mềm thuật toán tiên tiến và các quy tắc tích hợp cho phép phân tích chính xác và hiệu quả các mẫu bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến thời gian quay vòng (TAT).

Khái niệm mô-đun của dòng XN-9100 cho phép dễ dàng thêm các mô-đun mới vào cấu hình hiện có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng của phòng xét nghiệm. Nó cũng cung cấp các cách bố trí để phù hợp với các xây dựng hiện có như cột trụ hoặc điểm cấp nước mà phòng xét nghiệm không cần phải cải tạo nhiều. Cách bố trí linh hoạt và giảm diện tích tổng thể phục vụ cho phòng xét nghiệm khối lượng công việc cao với diện tích làm việc hạn chế. XN-9100 linh hoạt và khả năng kết nối với tất cả các hệ thống TLA chính giúp nó có thêm lợi thế. Các mô-đun phân tích XN-9100 cung cấp các ứng dụng đa dạng các thông số lâm sàng tiên tiến như Ret-He, IPF, IG và NRBC đáp ứng nhu cầu lâm sàng.

Giải pháp tự động có thể mở rộng + Thông số lâm sàng nâng cao (ACP) = Nâng cao hiệu quả, năng suất cao hơn và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn

Initial XN-9000 configuration:

Hourly throughput

– XN-Series x 3 : up to 300 test
– SP-10 x 1: up to 120 slides*

Addition of DI-60:

Additional Hourly throughput

– DI-60: up to 30 slides

Addition of TS-10:

Additional Hourly throughput

– TS-10: up to 500 tubes
– TS-10 upgrade: up to 1,000 tubes

+ Đặc điểm và Lợi ích

XN-9100 là sự tích hợp nhỏ gọn các mô-đun hệ thống bao gồm mô-đun phân tích CBC (XN-series), mô-đun kéo và nhuộm lame (SP-50), hệ thống hình ảnh tế bào kỹ thuật số (DI-60) và phân loại ống (TS -10). Dòng XN-9100 phù hợp với mọi phòng xét nghiệm khối lượng công việc cao với các nhu cầu hoạt động khác nhau bất kể quy mô, độ phức tạp và chuyên sâu. Được trang bị các chức năng tiên tiến, phần mềm thuật toán tiên tiến và các quy tắc tích hợp cho phép phân tích chính xác và hiệu quả các mẫu bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến thời gian quay vòng (TAT).

Khái niệm mô-đun của dòng XN-9100 cho phép dễ dàng thêm các mô-đun mới vào cấu hình hiện có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng của phòng xét nghiệm. Nó cũng cung cấp các cách bố trí để phù hợp với các xây dựng hiện có như cột trụ hoặc điểm cấp nước mà phòng xét nghiệm không cần phải cải tạo nhiều. Cách bố trí linh hoạt và giảm diện tích tổng thể phục vụ cho phòng xét nghiệm khối lượng công việc cao với diện tích làm việc hạn chế. XN-9100 linh hoạt và khả năng kết nối với tất cả các hệ thống TLA chính giúp nó có thêm lợi thế. Các mô-đun phân tích XN-9100 cung cấp các ứng dụng đa dạng các thông số lâm sàng tiên tiến như Ret-He, IPF, IG và NRBC đáp ứng nhu cầu lâm sàng.

+ Giải pháp tự động có thể mở rộng

Giải pháp tự động có thể mở rộng + Thông số lâm sàng nâng cao (ACP) = Nâng cao hiệu quả, năng suất cao hơn và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn

Initial XN-9000 configuration:

Hourly throughput

– XN-Series x 3 : up to 300 test
– SP-10 x 1: up to 120 slides*

Addition of DI-60:

Additional Hourly throughput

– DI-60: up to 30 slides

Addition of TS-10:

Additional Hourly throughput

– TS-10: up to 500 tubes
– TS-10 upgrade: up to 1,000 tubes

+ Clinical Values
+ Tài liệu