XN-Vet

Add to wishlist
Category:

XN-series cho các ứng dụng thú y. XN- Vet series là một giải pháp huyết học tự động cho xét nghiệm động vật. Máy phân tích XN-V sử dụng nguyên tắc đo tế bào dòng chảy dòng huỳnh quang và các thuật toán phân tích nâng cao để đếm tế bào máu, tạo ra dữ liệu chính xác và đáng tin cậy cho nhiều loài khác nhau cho mục đích nghiên cứu và lâm sàng. Với tính năng tiêu chuẩn về khả năng tự động chạy lại, phản xạ và lặp lại, dòng XN-V tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng xét nghiệm động vật.

Dịch cơ thể

  • Khả năng chạy tự động và thủ công

  • quy trình làm việc hiệu quả cho 19 loài

  • Kết quả chất lượng cao: sử dụng phương pháp dòng chảy tế bào dòng huỳnh quang ở mọi chế độ

  • Chế độ hút lượng mẫu ít mới

Dòng XN-Vet cung cấp các ứng dụng tương tự dòng XN. Hoạt động theo cùng một nguyên tắc đo tế bào dòng chảy huỳnh quang, Dòng XN-V được trang bị phần mềm thuật toán tích hợp cho 20 loại động vật. Tính linh hoạt và hiệu quả nâng cao được đảm bảo với các tùy chọn như Retics, PLT-F và Dịch cơ thể có thể được thêm vào khi phòng xét nghiệm động vật yêu cầu.

For sales and distribution rights, please check with your local Sysmex representative

+ Đặc điểm và Lợi ích

Dòng XN-Vet cung cấp các ứng dụng tương tự dòng XN. Hoạt động theo cùng một nguyên tắc đo tế bào dòng chảy huỳnh quang, Dòng XN-V được trang bị phần mềm thuật toán tích hợp cho 20 loại động vật. Tính linh hoạt và hiệu quả nâng cao được đảm bảo với các tùy chọn như Retics, PLT-F và Dịch cơ thể có thể được thêm vào khi phòng xét nghiệm động vật yêu cầu.

+ Disclaimer

For sales and distribution rights, please check with your local Sysmex representative