Về chúng tôi
Sản Phẩm
Giải Pháp

Sysmex được ghi nhận là một công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về phát triển các sản phẩm chẩn đoán y khoa và cung cấp các ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin cho các phòng xét nghiệm y khoa, bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe.
Sysmex cung cấp các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực xét nghiệm lâm sàng, bao gồm huyết học, đông – cầm máu, tổng phân tích nước tiểu, sinh hóa, miễn dịch, đếm tế bào dòng chảy và khoa học đời sống. Hiện nay, các sản phẩm và dịch vụ của Sysmex đã hiện diện trên 160 quốc gia và Sysmex là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về thiết bị phân tích xét nghiệm huyết học và đông máu trên toàn thế giới.
Bằng việc phối hợp làm việc chặt chẽ với các đối tác kinh doanh cũng như khách hàng, Sysmex cam kết sứ mệnh định hình sự tiến bộ của ngành y tế.