Chúng tôi hiểu rằng các phần mềm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng đối với khách hàng và chúng tôi tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi liên tục theo dõi hiệu suất của các dịch vụ hỗ trợ thông qua báo cáo nội bộ và thông qua phản hồi của khách hàng để đảm bảo rằng chúng tôi luôn đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ cao.

Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cũng được nâng cao bởi SNCS (Hệ Thống Mạng Lưới Truyền Thông Sysmex) – một dịch vụ dựa trên internet giúp phòng xét nghiệm của bạn đạt được hiệu suất tốt và vận hành xuất sắc.