Ung thư máu chiếm khoảng 10% trong số tất cả các bệnh ung thư được chẩn đoán. Tại thời điểm chẩn đoán, việc phân loại chính xác loại, vị trí và sự lây lan của ung thư cũng được thực hiện. Không giống như các hệ thống phân loại ung thư khác có liên quan đến các các cơ quan, mỗi loại ung thư máu có tiêu chí phân loại riêng.

Trên hết, các phương pháp điều trị cũng thay đổi, từ giám sát tích cực mà không cần liệu pháp điều trị trực tiếp cho đến điều trị ung thư tiêu chuẩn. Với hơn 100 loại ung thư máu khác nhau được công nhận, điều quan trọng là phải có chẩn đoán chính xác trước khi quyết định điều trị.

Videos

CPD Expert Series: Exploring Beyond CBC in Haematological Malignancies

Read more

Detection of chromosomal translocations by Dual Fusion FISH probes on B cells lymphoma

Read more

Ứng dụng

Placeholder

A Single Tube 10-Color Flow Cytometry Assay Optimizes Detection of Minimal Residual Disease in Chronic Lymphocytic Leukemia.

Read more

A Single Tube 10-Color Flow Cytometry Assay Optimizes Detection of Minimal Residual Disease in Chronic Lymphocytic Leukemia.

Read more
Sartor MM, Gottlieb DJ.Sartor MM, Gottlieb DJ., Cytometry B Clinical Cytometry 2013; 84B: 96-103
Placeholder

Cell Population Data–Driven Acute Promyelocytic Leukemia Flagging Through Artificial Neural Network Predictive Modeling.

Read more

Cell Population Data–Driven Acute Promyelocytic Leukemia Flagging Through Artificial Neural Network Predictive Modeling.

Read more
Haider, Rana Zeeshan, Ikram Uddin Ujjan, and Tahir S. Shamsi. Translational oncology 13.1 (2020): 11-16.
Placeholder

Guidelines on the use of multicolour flow cytometry in the diagnosis of haematological neoplasms.

Read more

Guidelines on the use of multicolour flow cytometry in the diagnosis of haematological neoplasms.

Read more
Johansson U, Bloxham D, Couzens S, et al. British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol. 2014;165(4):455-488.
Placeholder

MRD detection in multiple myeloma: comparison between MSKCC 10-color single-tube and EuroFlow 8-color 2-tube methods.

Read more

MRD detection in multiple myeloma: comparison between MSKCC 10-color single-tube and EuroFlow 8-color 2-tube methods.

Read more
Roshal M, Flores-Montero JA, Gao Q, et al. Blood Adv 2017; 1(12): 728-732
Placeholder

Performance of automated digital cell imaging analyzer Sysmex DI-60.

Read more

Performance of automated digital cell imaging analyzer Sysmex DI-60.

Read more
Kim HN, Hur M, Kim H, Kim SW, Moon HW, Yun YM. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2017 Nov 27;56(1):94-102
Placeholder

Standardized flow cytometry for highly sensitive MRD measurements in B-cell acute lymphoblastic leukemia.

Read more

Standardized flow cytometry for highly sensitive MRD measurements in B-cell acute lymphoblastic leukemia.

Read more
Theunissen P, Mejstrikova E, Sedek L, et al. Blood. 2017;129(3):347-357.
Placeholder

Use of hematopoietic progenitor cell count on the Sysmex XE-2100 for peripheral blood stem cell harvest monitoring.

Read more

Use of hematopoietic progenitor cell count on the Sysmex XE-2100 for peripheral blood stem cell harvest monitoring.

Read more
Letestu, Rémi, et al. Leukemia & lymphoma 48.1 (2007): 89-96.