Quản lý dự án

Chìa khóa để cải thiện khả năng triển khai sản phẩm chăm sóc sức khỏe thành công chính là xây dựng năng lực cho những người có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành và những người đã làm việc trong các dự án tương tự trước đây.

Các nhà quản lý dự án của chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ và lời khuyên vô giá liên quan đến việc triển khai các dịch vụ cho tất cả sản phẩm của chúng tôi. Họ không chỉ có thể định hướng các dự án mà còn đảm bảo kỳ vọng của tất cả các bên liên quan của dự án.

  • Dịch vụ quản lý dự án
  • Dịch vụ tư vấn và phát triển
  • Yêu cầu dịch vụ (RFS)

Sysmex Perspective Series

Placeholder

Gathering requirements key to a successful project

Read more

Gathering requirements key to a successful project

Read more
Placeholder

Improving the odds of success with your next Health IT project

Read more

Improving the odds of success with your next Health IT project

Read more
Placeholder

Training: Critical to continuing success of Health IT projects

Read more

Training: Critical to continuing success of Health IT projects

Read more

Downloads

Chìa khóa để Thành công

Explore Now

Cải thiện tỷ lệ thành công

Explore Now

Đào tạo quan trọng để thành công

Explore Now