Một giải pháp đáp ứng nhu cầu và nâng cao năng suất phòng thí nghiệm của bạn. Lần đầu tiên trong xét nghiệm miễn, nhu cầu phát triển lâm sàng và tối ưu năng suất có thể được đáp ứng hoàn hảo. Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Sysmex được thiết kế để cung cấp giá trị bổ sung cho các phòng thí nghiệm về các yêu cầu lâm sàng, nhu cầu hoạt động và nhu cầu quản lý.

Miễn dịch Sản phẩm

null

HISCL-Series

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động dùng để xét nghiệm hóa sinh miễn dịch