Nhiệm vụ

Sysmex Châu Á Thái Bình Dương và các công ty con nhận thức rõ về trách nhiệm của mình đối với môi trường và cộng đồng.

Môi trường

Sysmex luôn đảm bảo trách nhiệm vững chắc của mình đối với môi trường thông qua các thiết kế, việc sản xuất, việc phân phối các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Tiếp cận xã hội

Nhân viên của Chúng tôi tham gia vào các chương trình tiếp cận cộng đồng để mang lại lợi ích cho xã hội. Một vài ví dụ cụ thể như việc Chúng tôi đã hợp tác với các ngân hàng thực phẩm để phân phát thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chuyến đi thực tế cho thế hệ sinh viên Khoa học Y Sinh trẻ để họ có được kinh nghiệm làm việc với các máy phân tích của chúng tôi. Sysmex hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy một xã hội lành mạnh và cộng đồng sôi động với các chương trình này.

Công bằng và tôn trọng

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là chịu trách nhiệm xã hội như một công ty; chịu trách nhiệm cho các hành động của chúng tôi. Chúng tôi trung thực và xác thực trong các giao dịch của chúng tôi trong cả kinh doanh lẫn cá nhân. Chúng tôi đối xử với mọi người và các quy trình với sự công bằng và tôn trọng.