Lĩnh vực y học truyền máu là một phức hợp giữa các phản ứng miễn dịch và các biểu hiện của rối loạn máu được gọi là huyết học miễn dịch. Thực hành của lĩnh vực này kết hợp cả phòng thí nghiệm và lâm sàng, kết nối xét nghiệm với thực hành lâm sàng, và đây cũng là một ngành được đánh giá cao trong sức khỏe cộng đồng.

Các chuyên gia y học truyền máu tương tác với bệnh nhân và nhân viên y tế hàng ngày, và làm việc với các bác sĩ lâm sàng bằng cách xử lý các phản ứng truyền máu, giám sát nguy cơ truyền máu, cầm máu, sử dụng sản phẩm máu và lọc tách máu. Để quản lý lĩnh vực y học đa phương thức này một cách hiệu quả, thì đòi hỏi các quy trình và thủ tục được thiết kế cụ thể.

Các giải pháp

products_default

Người hiến máu, Bệnh nhân, Giải pháp – Y học truyền máu Sysmex

Read more

Người hiến máu, Bệnh nhân, Giải pháp – Y học truyền máu Sysmex

Read more
products_default

Phân suất tiểu cầu chưa chưa trưởng thành (IPF): Một công cụ mới để quản lý truyền tiểu cầu

Read more

Phân suất tiểu cầu chưa chưa trưởng thành (IPF): Một công cụ mới để quản lý truyền tiểu cầu

Read more
products_default

Ứng dụng lâm sàng của Phân suất tiểu cầu chưa trưởng thành (IPF) Vol. 1 bệnh nhân hóa trị

Read more

Ứng dụng lâm sàng của Phân suất tiểu cầu chưa trưởng thành (IPF) Vol. 1 bệnh nhân hóa trị

Read more

Videos

Blood Safety

CPD Expert Series: Exploring Beyond CBC in Haematological Malignancies

Read more

Ứng dụng

Placeholder

Analytical performance of automated platelet counts and impact on platelet transfusion guidance in patients with acute leukemia

Read more

Analytical performance of automated platelet counts and impact on platelet transfusion guidance in patients with acute leukemia

Read more
Tantanate C, Khowawisetsut L, Sukapirom K, Pattanapanyasat K. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. 2019 Feb 11:1-7.
Placeholder

Peripheral Blood Stem Cell Harvest HPC Count Is an Effective Surrogate Marker for CD34+ Cell Count in Allogeneic Stem Cell Transplant Setting

Read more

Peripheral Blood Stem Cell Harvest HPC Count Is an Effective Surrogate Marker for CD34+ Cell Count in Allogeneic Stem Cell Transplant Setting

Read more
Jamal, Khan, Parveen, Rizvi, Farzana, Zaidi, … Shamsi. (2020). Translational Oncology, 13(7), 100788.
Placeholder

The use of a hematology analyzer with a new generation of software as an alternative to flow cytometry for enumerating residual white blood cells in blood components.

Read more

The use of a hematology analyzer with a new generation of software as an alternative to flow cytometry for enumerating residual white blood cells in blood components.

Read more
Blanco RA, Cavagnetto C, Willmott L, et al. Transfusion. 2020;60(1):155-164.
Placeholder

Use of hematopoietic progenitor cell count on the Sysmex XE-2100 for peripheral blood stem cell harvest monitoring.

Read more

Use of hematopoietic progenitor cell count on the Sysmex XE-2100 for peripheral blood stem cell harvest monitoring.

Read more
Letestu, Rémi, et al. Leukemia & lymphoma 48.1 (2007): 89-96.