Tư vấn trực tiếp

Các buổi tư vấn trực tiếp cung cấp cách tiếp cận thực hành để điều chỉnh các sản phẩm Sysmex cho phù hợp nhất với quy trình làm việc của tổ chức. Điều này giúp tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn và mang đến cơ hội tốt nhất để chúng tôi thực sự hiểu các quy trình cũng như yêu cầu quy trình làm việc của tổ chức bạn.

Tư vấn trực tiếp là một bổ sung tùy chọn trong thỏa thuận hỗ trợ tiêu chuẩn của chúng tôi. Tuy nhiên, nó đóng một vai trò quan trọng trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi đang hoạt động ở mức cao nhất để tối ưu hóa quy trình làm việc của tổ chức. Điều này còn giúp cung cấp cho tổ chức của bạn cái nhìn cần thiết và sâu sắc về cách để làm sao sử dụng các sản phẩm của chúng tôi hiệu quả hơn.

Sysmex Perspective Series

Placeholder

How can site visits help us?

Read more

How can site visits help us?

Read more

Truy cập Trang web Trợ giúp

View and explore how site visit help