Thiết bị và hóa chất của chúng tôi trong mảng chăm sóc sức khỏe thiết yếu mang đến sự xuất sắc trong chất lượng và hoàn hảo về hiệu suất.

Chăm sóc sức khỏe thiết yếu

null

CD4+ Theo dõi

Dải sản phẩm từ hóa chất đến thiết bị đạt tiêu chí chứng nhận của WHO cho các cơ sở chăm sóc y tế thiết yếu đặc biệt trong lĩnh vực theo dõi điều trị HIV, mang đến sự hoàn hảo về chất lượng và hiệu suất.