Events

08:30 – 08:40

Lời mở đầu

08:40 – 09:15

Scattergram Huyết đồ – Phân định các bệnh dòng bạch cầu

THS. BS. Phạm Quí Trọng

Nguyên giảng viên Bộ môn Huyết học – Khoa Y – Đại học Y Dược TP. HCM

09:15 – 10:00

Dữ liệu phân tích quần thể bạch cầu – Tương lai ứng dụng lâm sàng

BS. Nguyễn Đức Anh

Quản lý sản phẩm – Sysmex Việt Nam

10:00 – 10:45

Case Study và Luật phân tích kết quả xét nghiệm Huyết học (ISLH rule)

THS.BS. Trần Thùy Anh

Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

10:45 – 11:30

Thảo luận

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.