DI-60

Add to wishlist

Giải pháp hình thái học kỹ thuật số tích hợp: DI-60 là mô-đun tùy chọn có thể được tích hợp vào dây chuyền hệ thống XN cho phép đánh giá tế bào thông qua phân loại tự động và xác định đặc tính của tế bào. Với phân tích hình ảnh tế bào tự động, DI-60 cung cấp kết quả phân biệt chẩnuẩn hóa hơn, giảm tính chủ quan và cho phép cộng tác hiệu quả với khả năng truy cập hình ảnh tế bào theo thời gian thực.

DI-60

The DI-60 compact integration platform performs WBC pre-classification, RBC pre-characterization and platelet estimation

 • Phân loại kỹ thuật số tự động và xác định đặc tính của tế bào

 • Quét kỹ thuật số toàn bộ lame nhuộm

 • Các ứng dụng đánh giá từ xa để giới thiệu và cộng tác với nhiều chuyên gia

 • Hỗ trợ mở rộng kỹ năng thông qua thư viện tham khảo toàn diện và quyền truy cập vào các hình ảnh và nhận xét của bệnh nhân trong quá khứ

 • Các ứng dụng tùy chọn như phần mềm Body Fluid, Advanced RBC và Remote Review

Sysmex DI-60 là máy phân tích hình ảnh tế bào kỹ thuật số có thể được kết nối với hệ thống Sysmex XN-3000 / XN-3100, XN-3100 / XN-9100 cung cấp giải pháp huyết học tích hợp đầy đủ đáp ứng nhu cầu của phòng xét nghiệm. Là một phần của danh mục hệ thống XN, DI-60 không chỉ nâng cao năng suất của phòng xét nghiệm mà còn thúc đẩy tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa các kết quả phân biệt tế bào thông qua phân loại tự động và xác định đặc tính của tế bào.

Nó tạo điều kiện cho sự hợp tác và tham vấn dễ dàng giữa các chuyên gia hình thái học, việc sử dụng nguồn lực linh hoạt và hiệu quả chi phí của nhân viên thông qua phần mềm đánh giá từ xa Sysmex.

Công suất
 • Máu ngoại vi: Lên đến 30 lame / giờ (100 WBC + RBC + PLT)
 • Dịch cơ thể: dựa trên diện tích 5x5mm
 • Lên đến 40 lame cytospsin / giờ (100 WBC 10x)
Công nghệ Artificial Neural Network
Nhận diện lame Lame có nhãn mã vạch
Khả năng lưu trữ Bộ nhớ chính: Trên ổ cứng lên đến 4.000 lame (20GB) Bộ nhớ phụ: Không giới hạn khi chuyển sang bộ nhớ ngoài
Chất nhuộm
 • Romanowsky stains
 • RAL MCDh stains
 • May Grünwald – Giemsa
 • Wright
 • Wright – Giemsa
Phân loại WBC Phân đoạn và dải neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, basophils, metamyelocytes, myelocytes, promyelocytes, blasts, variant lymphocytes, plasma cells
Phân loại Non-WBC smudge, artefacts, giant platelets, platelet clumps, erythroblasts (NRBC), Unidentified
Đặc điểm RBC Anisocytosis , microcytosis and macrocytosis, polychromasia and hypochromasia, poikilocytosis
Dịch cơ thể segmented neutrophils, eosinophils, lymphocytes, macrophages (incl. monocytes), basophils, Others, Unidentified
Ứng dụng quét lame
 • Quét các khu vực người dùng có thể xác định của một lame
 • Không phân loại
+ Đặc điểm và Lợi ích

Sysmex DI-60 là máy phân tích hình ảnh tế bào kỹ thuật số có thể được kết nối với hệ thống Sysmex XN-3000 / XN-3100, XN-3100 / XN-9100 cung cấp giải pháp huyết học tích hợp đầy đủ đáp ứng nhu cầu của phòng xét nghiệm. Là một phần của danh mục hệ thống XN, DI-60 không chỉ nâng cao năng suất của phòng xét nghiệm mà còn thúc đẩy tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa các kết quả phân biệt tế bào thông qua phân loại tự động và xác định đặc tính của tế bào.

Nó tạo điều kiện cho sự hợp tác và tham vấn dễ dàng giữa các chuyên gia hình thái học, việc sử dụng nguồn lực linh hoạt và hiệu quả chi phí của nhân viên thông qua phần mềm đánh giá từ xa Sysmex.

+ Thông số kỹ thuật
Công suất
 • Máu ngoại vi: Lên đến 30 lame / giờ (100 WBC + RBC + PLT)
 • Dịch cơ thể: dựa trên diện tích 5x5mm
 • Lên đến 40 lame cytospsin / giờ (100 WBC 10x)
Công nghệ Artificial Neural Network
Nhận diện lame Lame có nhãn mã vạch
Khả năng lưu trữ Bộ nhớ chính: Trên ổ cứng lên đến 4.000 lame (20GB) Bộ nhớ phụ: Không giới hạn khi chuyển sang bộ nhớ ngoài
Chất nhuộm
 • Romanowsky stains
 • RAL MCDh stains
 • May Grünwald – Giemsa
 • Wright
 • Wright – Giemsa
Phân loại WBC Phân đoạn và dải neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, basophils, metamyelocytes, myelocytes, promyelocytes, blasts, variant lymphocytes, plasma cells
Phân loại Non-WBC smudge, artefacts, giant platelets, platelet clumps, erythroblasts (NRBC), Unidentified
Đặc điểm RBC Anisocytosis , microcytosis and macrocytosis, polychromasia and hypochromasia, poikilocytosis
Dịch cơ thể segmented neutrophils, eosinophils, lymphocytes, macrophages (incl. monocytes), basophils, Others, Unidentified
Ứng dụng quét lame
 • Quét các khu vực người dùng có thể xác định của một lame
 • Không phân loại
+ Tài liệu