Mô-đun UN-Series

Add to wishlist
Category:

Kết hợp từng phần UN-Series để tạo thành một hệ thống hoàn thiệns là bước tiếp theo hướng tới một giải pháp phân tích nước tiểu hoàn toàn tự động ở mức cao nhất.

1. Concept Mô đun hóa hệ thống phân tích nước tiểu Sysmex cung cấp cấu hình linh hoạt và tùy biến để cải thiện hiệu quả của quy trình làm việc.

2. Các công nghệ đã được chứng minh trong UF-4000/5000 và UC-3500 mang lại kết quả đáng tin cậy và chính xác trong phân tích cặn lắng và sinh hóa nước tiểu.

3. Thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số thành phần nước tiểu UD-10 làm tăng sự tự tin lâm sàng bằng cách cung cấp hình ảnh chất lượng cao để giảm thiểu việc soi thủ công hay kiểm tra lại.

4. U-WAM cung cấp cách quản lý kết quả sinh hóa và cặn lắng trên màn hình đơn, cải thiện tốc độ với các quy tắc được xác định trước.

5. Giao diện người dùng trực quan với màn hình màu cảm ứng tinh thể lỏng cung cấp việc xác nhận thời gian thực làm giảm thời gian can thiệp của người sử dụng và tối ưu hóa quy trình làm việc chung.

Lợi thế mô đun

1. Concept Mô đun hóa hệ thống phân tích nước tiểu Sysmex cung cấp cấu hình linh hoạt và tùy biến để cải thiện hiệu quả của quy trình làm việc.

2. Các công nghệ đã được chứng minh trong UF-4000/5000 và UC-3500 mang lại kết quả đáng tin cậy và chính xác trong phân tích cặn lắng và sinh hóa nước tiểu.

3. Thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số thành phần nước tiểu UD-10 làm tăng sự tự tin lâm sàng bằng cách cung cấp hình ảnh chất lượng cao để giảm thiểu việc soi thủ công hay kiểm tra lại.

4. U-WAM cung cấp cách quản lý kết quả sinh hóa và cặn lắng trên màn hình đơn, cải thiện tốc độ với các quy tắc được xác định trước.

5. Giao diện người dùng trực quan với màn hình màu cảm ứng tinh thể lỏng cung cấp việc xác nhận thời gian thực làm giảm thời gian can thiệp của người sử dụng và tối ưu hóa quy trình làm việc chung.

Lợi thế mô đun
Tài liệu