SP-50

Add to wishlist

SP-50 mới cung cấp các vết kéo lame chất lượng cao, nhất quán cung cấp chất lượng hình thái học cần thiết cho các chẩn đoán bằng kính hiển vi tốt nhất. Với sự tác động tối thiểu đến cấu trúc tế bào nhờ kỹ thuật phết tế bào thông minh, nguy cơ phân loại sai được giảm đáng kể. Cài đặt linh hoạt để giải quyết các mẫu riêng lẻ, SP-50 là một sản phẩm dễ dàng phù hợp và giúp cải thiện đáng kể quy trình làm việc.

SP-50

  • Có thể tích hợp vào các cấu hình mới của XN-1500, XN-3100 và XN-9100.

  • Tự động pha loãng dung dịch đệm photphat với hệ thống pha loãng được tích hợp trong SP-50 để kết hợp đệm photphat đậm đặc mới Sysmex