TS-10

Add to wishlist
Category:

TS-10

Tích hợp bộ phân loại và lưu trữ ống: Dòng XN-9000 / XN-9100 cung cấp tích hợp bộ phân loại và lưu trữ ống để quản lý ống trước và sau phân tích. Nó cho phép quy trình làm việc hiệu quả bằng cách thúc đẩy khả năng phân loại, lưu trữ, tải mẫu và dỡ mẫu linh hoạt.

Với bộ nâng cấp, tốc độ phân loại và công suất có thể được mở rộng hơn nữa, nâng cao năng suất của phòng xét nghiệm.