UC-3500

Add to wishlist
Category:

UC-3500

 • Công nghệ hình ảnh cảm biến màu CMOS

 • Cho kết quả nhanh và chính xác cao

 • Phân biệt các tế bào hồng cầu và huyết sắc tố tự do

 • Có thể sử dung 2 loại que thử khác nhau 10 và 12 thông số

 • Xét nghiệm microalbumin và creatinine cùng nhau trên một que thử

Máy phân tích sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động

UC-3500 là máy phân tích sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động, cung cấp các giá trị lâm sàng hoàn toàn mới.

Mẫu nước tiểu được nhỏ lên mỗi khoang của que thử phù hợp bởi máy phân tích. Toàn bộ quy trình, bắt đầu từ hút mẫu, đến so màu và báo cáo kết được thực hiện hoàn toàn tự động. Bên cạnh các thông số từ que thử bao gồm microalbumin và creatinin, máy phân tích sẽ báo cáo 5 thông số cộng thêm.

Cảm biến CMOS hiện đại cho phép thiết bị dễ dàng phân biệt hồng cầu và huyết sắc tố. Phương pháp đo khúc xạ cho phép kết quả chính xác về Tỉ trọng và độ đục của mẫu nước tiểu.

Máy phân tích nhanh có khả năng xử lý 276 mẫu mỗi giờ.

 

Giải pháp Mô đun hóa

Giải pháp Mo đun: dễ dàng kết hợp với các “thành viên” khác của UN-Series (UF-4000/5000 và UD-10) để tự động hóa hoàn toàn quy trình phân tích nước tiểu của bạn.

Với sự ra đời của Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm nước tiểu (U-WAM), Sysmex có thể cải thiện hiệu quả đáng kể quy trình phân tích nước tiểu.

Công nghệ: Phương pháp trắc quang phản xạ và khúc xạ kế
Thể tích hút mẫu: 0,23 mL mỗi que thử
Thể tích mẫu yêu cầu tối thiểu: 1 mL mỗi que thử
Công suất: 276 mẫu / h
Thông số / que thử: Tối đa 16 thông số
2 loại que thử
Nguyên tắc đo lường:
 • Mỗi dải thử nghiệm được quét bằng cảm biến CMOS màu và trắc quang được thực hiện
 • Tự động phát hiện vị trí của các dải thử nghiệm
 • Bằng cách cải thiện đường đi của ánh sáng, mây và trọng lực riêng trở nên ít bị ảnh hưởng bởi độ đục
Công nghệ: Phương pháp trắc quang phản xạ với cảm biến CMOS màu
Khúc xạ kế
Thông số
 • Kiểm tra thông số dải
  1. Meditape UC-9A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH
  2. Meditape UC-11A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH, CRE, ALB
 • Hệ thống tham số toán học
  PP/C, A/C, SG, COLOR, TURBIDITY
Thuốc thử
 • Que thử
 • Thiền định UC-9A
 • Thiền định UC-11A
 • Bộ hiệu chuẩn G (3 cấp độ)
Tính năng và Lợi ích

Máy phân tích sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động

UC-3500 là máy phân tích sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động, cung cấp các giá trị lâm sàng hoàn toàn mới.

Mẫu nước tiểu được nhỏ lên mỗi khoang của que thử phù hợp bởi máy phân tích. Toàn bộ quy trình, bắt đầu từ hút mẫu, đến so màu và báo cáo kết được thực hiện hoàn toàn tự động. Bên cạnh các thông số từ que thử bao gồm microalbumin và creatinin, máy phân tích sẽ báo cáo 5 thông số cộng thêm.

Cảm biến CMOS hiện đại cho phép thiết bị dễ dàng phân biệt hồng cầu và huyết sắc tố. Phương pháp đo khúc xạ cho phép kết quả chính xác về Tỉ trọng và độ đục của mẫu nước tiểu.

Máy phân tích nhanh có khả năng xử lý 276 mẫu mỗi giờ.

 

Giải pháp Mô đun hóa

Giải pháp Mo đun: dễ dàng kết hợp với các “thành viên” khác của UN-Series (UF-4000/5000 và UD-10) để tự động hóa hoàn toàn quy trình phân tích nước tiểu của bạn.

Với sự ra đời của Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm nước tiểu (U-WAM), Sysmex có thể cải thiện hiệu quả đáng kể quy trình phân tích nước tiểu.

Thông số kỹ thuật
Công nghệ: Phương pháp trắc quang phản xạ và khúc xạ kế
Thể tích hút mẫu: 0,23 mL mỗi que thử
Thể tích mẫu yêu cầu tối thiểu: 1 mL mỗi que thử
Công suất: 276 mẫu / h
Thông số / que thử: Tối đa 16 thông số
2 loại que thử
Nguyên tắc đo lường:
 • Mỗi dải thử nghiệm được quét bằng cảm biến CMOS màu và trắc quang được thực hiện
 • Tự động phát hiện vị trí của các dải thử nghiệm
 • Bằng cách cải thiện đường đi của ánh sáng, mây và trọng lực riêng trở nên ít bị ảnh hưởng bởi độ đục
Công nghệ: Phương pháp trắc quang phản xạ với cảm biến CMOS màu
Khúc xạ kế
Thông số
 • Kiểm tra thông số dải
  1. Meditape UC-9A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH
  2. Meditape UC-11A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH, CRE, ALB
 • Hệ thống tham số toán học
  PP/C, A/C, SG, COLOR, TURBIDITY
Thuốc thử
 • Que thử
 • Thiền định UC-9A
 • Thiền định UC-11A
 • Bộ hiệu chuẩn G (3 cấp độ)
Video
Documents