UD-10

Add to wishlist
Category:

UD-10

 • Hoàn thiện quy trình phân tích nước tiểu kết hợp với UF-5000/4000

 • Chụp ảnh kỹ thuật số hoàn toàn tự động

 • Cung cấp góc nhìn chi tiết về các thành phần nước tiểu

 • Các thành phần nước tiểu có thể được phân thành 8 nhóm khác nhau dựa trên kích thước

Thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số nước tiểu tự động hoàn toàn

Trong UN-Series, UD-10 kết thúc toàn bộ quy trình phân tích nước tiểu bằng cách chụp các hình ảnh thành phần trong các mẫu nước tiểu. Với công nghệ quét theo lớp, các kết quả bất thường từ phân tích sinh hóa và cặn lắng được xác nhận một cách trực quan với sự tự động hóa hoàn toàn.
Các thành phần có thể được phân loại thành 8 nhóm khác nhau dựa trên kích thước. Các hình ảnh cung cấp một cái nhìn chi tiết về các thành phần có trong nước tiểu mà không cần soi cặn lắng thủ công hoặc kính hiển vi; toàn bộ quy trình làm việc có thể được xử lý tự động.
Hình ảnh thành phần cặn lắng từ UD-10 có thể hỗ trợ kiểm tra phân biệt các kết quả bất thường hoặc chưa rõ ràng. Bằng cách áp dụng các quy tắc riêng với Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm nước tiểu (U-WAM), quy trình làm việc có thể được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Giải pháp khái niệm mô-đun

UD-10 cần phải kết hợp với UF-5000/4000 và U-WAM (Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm nước tiểu).

UC-3500 có thể kết nối dễ dàng dể hoàn thiện quy trình phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn.

Công nghệ: Chụp ảnh các thành phần trong nước tiểu bằng phương pháp phân tích hình ảnh
Thể tích hút mẫu: 0,3 mL ở chế độ lấy mẫu
0,3 mL ở chế độ STAT
Thể tích mẫu tối thiểu: 1.6 mL ở chế độ lấy mẫu
0,6 mL ở chế độ STAT
Công suất:
 • 50 mẫu / h (chế độ bình thường)
 • 30 mẫu / h (chế độ chính xác cao)
Thông số: 40 hình ảnh cho mỗi mẫu (chế độ bình thường)
80 hình ảnh trên mỗi mẫu (chế độ chính xác)
Nguyên tắc phân tích:
 • Điều chỉnh tiêu cự tự động
 • Các tế bào được lắng xuống dưới cùng của tế bào hình ảnh sau khi hút mssuc
 • Di chuyển camera CCD chụp ảnh với đèn LED tạo xung
Công nghệ:
 • Chụp ảnh các thành phần trong nước tiểu bằng phương pháp phân tích hình ảnh
Thông số Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Tính năng và lợi ích

Thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số nước tiểu tự động hoàn toàn

Trong UN-Series, UD-10 kết thúc toàn bộ quy trình phân tích nước tiểu bằng cách chụp các hình ảnh thành phần trong các mẫu nước tiểu. Với công nghệ quét theo lớp, các kết quả bất thường từ phân tích sinh hóa và cặn lắng được xác nhận một cách trực quan với sự tự động hóa hoàn toàn.
Các thành phần có thể được phân loại thành 8 nhóm khác nhau dựa trên kích thước. Các hình ảnh cung cấp một cái nhìn chi tiết về các thành phần có trong nước tiểu mà không cần soi cặn lắng thủ công hoặc kính hiển vi; toàn bộ quy trình làm việc có thể được xử lý tự động.
Hình ảnh thành phần cặn lắng từ UD-10 có thể hỗ trợ kiểm tra phân biệt các kết quả bất thường hoặc chưa rõ ràng. Bằng cách áp dụng các quy tắc riêng với Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm nước tiểu (U-WAM), quy trình làm việc có thể được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Giải pháp khái niệm mô-đun

UD-10 cần phải kết hợp với UF-5000/4000 và U-WAM (Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm nước tiểu).

UC-3500 có thể kết nối dễ dàng dể hoàn thiện quy trình phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn.

Sự chỉ rõ
Công nghệ: Chụp ảnh các thành phần trong nước tiểu bằng phương pháp phân tích hình ảnh
Thể tích hút mẫu: 0,3 mL ở chế độ lấy mẫu
0,3 mL ở chế độ STAT
Thể tích mẫu tối thiểu: 1.6 mL ở chế độ lấy mẫu
0,6 mL ở chế độ STAT
Công suất:
 • 50 mẫu / h (chế độ bình thường)
 • 30 mẫu / h (chế độ chính xác cao)
Thông số: 40 hình ảnh cho mỗi mẫu (chế độ bình thường)
80 hình ảnh trên mỗi mẫu (chế độ chính xác)
Nguyên tắc phân tích:
 • Điều chỉnh tiêu cự tự động
 • Các tế bào được lắng xuống dưới cùng của tế bào hình ảnh sau khi hút mssuc
 • Di chuyển camera CCD chụp ảnh với đèn LED tạo xung
Công nghệ:
 • Chụp ảnh các thành phần trong nước tiểu bằng phương pháp phân tích hình ảnh
Thông số Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Video
Documents