Vi sinh HCLAB

Add to wishlist
Category:

HCLAB Micro là một giải pháp không cần giấy để xử lý các yêu cầu vi mô thông qua HCLAB LIS. Những lợi ích chính của sản phẩm không cần giấy bao gồm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu sao chép bảng tính, cải thiện hiệu quả của quy trình làm việc và giảm thời gian trả kết quả.

Các bảng tính điện tử trong HCLAB Micro rất trực quan, dễ sử dụng và loại bỏ nhu cầu về tài liệu giấy. Các nhà vi sinh học có thể nhanh chóng và dễ dàng ghi lại các quan sát, thêm các xét nghiệm khi cần thiết, in nhãn mẫu và nhãn dữ liệu, tạo báo cáo và phê duyệt kết quả, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu.

Với giao diện giữa HCLAB Micro và máy phân tích vi sinh của bạn, dữ liệu sẽ được truyền điện tử, loại bỏ lỗi sao chép và tiết kiệm thời gian. Mô-đun HCLAB Micro giao tiếp với hầu hết các dụng cụ vi sinh.

Tải xuống

Sách quảng cáo vi mô HCLAB

Download Now »