XN-2000

Add to wishlist
Category:

Tối ưu hóa khối lượng công việc: Máy phân tích huyết học 6 thành phần hoàn toàn tự động cung cấp khả năng chẩn đoán mở rộng. Hệ thống để bàn này là sự kết hợp của hai mô-đun phân tích, được trang bị bộ lấy mẫu chạy lại & Phản xạ, giải pháp tuyệt vời cho xét nghiệm cơ bản và mở rộng.

XN-2000

 • Công suất lên đến 200 mẫu/giờ

 • Giải pháp đồng bộ duy nhất

 • Tự động cân bằng khối lượng công việc giữa 2 máy phân tích

 • Có sẵn tùy chọn chia sẻ thuốc thử

 • Hệ thống đặt trên sàn và tùy chọn thuốc thử

Hệ thống XN-2000 là sự kết hợp của hai mô-đun phân tích có khả năng xử lý 200 mẫu/giờ. Được trang bị tất cả các ứng dụng chẩn đoán cơ bản và nâng cao, giải pháp nhỏ gọn độc lập này mang lại giải pháp năng suất và an toàn cao hơn vì có thể hoạt động như một biện pháp dự phòng. Hệ thống XN-20 bổ sung có thể được kết hợp với XN-10, giúp cải thiện khả năng phân biệt của các quần thể bạch cầu bất thường.

Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang
 • RBC/PLT: phương pháp phát hiện tập trung thủy động học
 • HGB: haemoglobin SLS không cyanide
Thể tích hút 88 µLđối với chế độ chạy mẫu máu toàn phần (WB) và dịch cơ thể (BF)
Công suất Lên đến 200 mẫu/giờ
Chất kiểm chuẩn XN Check (3 mức) và XN Check BF (2 mức)
Thông số đo
 • XN-CBC (luôn có NRBC) và XN-DIFF (luôn có IG)
 • CBC/DIFF
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • RET (tùy chọn)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • PLT-F (tùy chọn)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%/ HPC#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%, HPC#
 • Dịch cơ thể(tùy chọn)
  WWBC-BF, RBC-BF, TC-BF#,MN%, MN#, PMN%, PMN#
Module phân tích
 • XN-10
 • XN-20
+ Đặc điểm và Lợi ích

Hệ thống XN-2000 là sự kết hợp của hai mô-đun phân tích có khả năng xử lý 200 mẫu/giờ. Được trang bị tất cả các ứng dụng chẩn đoán cơ bản và nâng cao, giải pháp nhỏ gọn độc lập này mang lại giải pháp năng suất và an toàn cao hơn vì có thể hoạt động như một biện pháp dự phòng. Hệ thống XN-20 bổ sung có thể được kết hợp với XN-10, giúp cải thiện khả năng phân biệt của các quần thể bạch cầu bất thường.

+ Tính năng kỹ thuật
Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang
 • RBC/PLT: phương pháp phát hiện tập trung thủy động học
 • HGB: haemoglobin SLS không cyanide
Thể tích hút 88 µLđối với chế độ chạy mẫu máu toàn phần (WB) và dịch cơ thể (BF)
Công suất Lên đến 200 mẫu/giờ
Chất kiểm chuẩn XN Check (3 mức) và XN Check BF (2 mức)
Thông số đo
 • XN-CBC (luôn có NRBC) và XN-DIFF (luôn có IG)
 • CBC/DIFF
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • RET (tùy chọn)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • PLT-F (tùy chọn)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%/ HPC#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%, HPC#
 • Dịch cơ thể(tùy chọn)
  WWBC-BF, RBC-BF, TC-BF#,MN%, MN#, PMN%, PMN#
Module phân tích
 • XN-10
 • XN-20
+ Tài liệu