XN-3100

Add to wishlist
Category:

Tự động hóa nhỏ gọn: Hệ thống huyết học hoàn toàn tự động. Các phòng xét nghiệm quy mô vừa với tỷ lệ kéo lame hợp lý sẽ đánh giá cao XN-3100, bao gồm hai mô-đun phân tích XN và mô-đun kéo/nhuộm tích hợp đầy đủ SP-50. XN-3100, được trang bị chức năng phản xạ có thể tùy chỉnh giúp quy trình làm việc được tiêu chuẩn hóa và liền mạch từ phân tích CBC đến kéo lame/nhuộm tích hợp.

XN-3100

 • Kéo và nhuộm lame tích hợp đầy đủ

 • Công suất CBC lên đến 200 mẫu / giờ

 • Công suất kéo lam lên đến 75 slide / giờ

 • Các ứng dụng điều tra có thể tùy chỉnh phục vụ cho các nhu cầu lâm sàng khác nhau

 • Quy tắc quyết định trên máy

 • Tích hợp dự phòng

 • Thời gian quay vòng ngắn

XN-3100 là một hệ thống để bàn bao gồm 2 mô-đun XN tích hợp, máy kéo và nhuộm thế hệ thứ 5 (SP-50). Nó cung cấp một giải pháp đồng bộ duy nhất, tự động hóa quá trình xử lý mẫu để kéo và nhuộm lame. Một tùy chọn giải pháp hình thái kỹ thuật số tích hợp, DI-60, có thể được thêm vào để tăng năng suất cũng như cung cấp tiêu chuẩn hóa hơn nữa cho quy trình phòng xét nghiệm.

Với khả năng kiểm tra phản xạ trên máy tùy chỉnh, có thể giảm đáng kể TAT đối với các mẫu bệnh lý.

Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang
 • RBC/PLT: phương pháp phát hiện tập trung thủy động học
 • HGB: Cyanide-free SLS haemoglobin
Thể tích hút
 • 88 µL đối với chế độ chạy mẫu máu toàn phần (WB) và dịch cơ thể (BF)
 • SP-50: 70 µL cho kéo lame chế độ tự động, 38 µL cho kéo lame chế độ thủ công
Công suất
 • 2 module XN-10/20 kết hợp với SP-50 (S hoặc H)
 • Lên đến 200 mẫu/giờ chế độ mẫu toàn phần (WB),
 • Lên đến 40 mẫu/giờ chế độ dịch cơ thể (BF) cho mỗi module,
 • Lên đến 30 slides/giờ chế độ chuẩn,
 • Lên đến 75 slides/giờ chế độ tùy chọn công suất cao.
Kiểm chuẩn
 • XN Check (3 mức) và XN Check BF (2 mức)
Thông số
 • XN-CBC (luôn có NRBC) & XN-DIFF (luôn có IG)
 • CBC/DIFF
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • RET (tùy chọn)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • PLT-F (tùy chọn)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%/ HPC#
 • Dịch cơ thể (tùy chọn)
  WBC-BFRBC-BF, , TC-BF#, MN%, MN#, PMN%, PMN#
+ Đặc điểm và lợi ích

XN-3100 là một hệ thống để bàn bao gồm 2 mô-đun XN tích hợp, máy kéo và nhuộm thế hệ thứ 5 (SP-50). Nó cung cấp một giải pháp đồng bộ duy nhất, tự động hóa quá trình xử lý mẫu để kéo và nhuộm lame. Một tùy chọn giải pháp hình thái kỹ thuật số tích hợp, DI-60, có thể được thêm vào để tăng năng suất cũng như cung cấp tiêu chuẩn hóa hơn nữa cho quy trình phòng xét nghiệm.

Với khả năng kiểm tra phản xạ trên máy tùy chỉnh, có thể giảm đáng kể TAT đối với các mẫu bệnh lý.

+ Thông số kỹ thuật
Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang
 • RBC/PLT: phương pháp phát hiện tập trung thủy động học
 • HGB: Cyanide-free SLS haemoglobin
Thể tích hút
 • 88 µL đối với chế độ chạy mẫu máu toàn phần (WB) và dịch cơ thể (BF)
 • SP-50: 70 µL cho kéo lame chế độ tự động, 38 µL cho kéo lame chế độ thủ công
Công suất
 • 2 module XN-10/20 kết hợp với SP-50 (S hoặc H)
 • Lên đến 200 mẫu/giờ chế độ mẫu toàn phần (WB),
 • Lên đến 40 mẫu/giờ chế độ dịch cơ thể (BF) cho mỗi module,
 • Lên đến 30 slides/giờ chế độ chuẩn,
 • Lên đến 75 slides/giờ chế độ tùy chọn công suất cao.
Kiểm chuẩn
 • XN Check (3 mức) và XN Check BF (2 mức)
Thông số
 • XN-CBC (luôn có NRBC) & XN-DIFF (luôn có IG)
 • CBC/DIFF
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • RET (tùy chọn)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • PLT-F (tùy chọn)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • WPC (tùy chọn)
  HPC%/ HPC#
 • Dịch cơ thể (tùy chọn)
  WBC-BFRBC-BF, , TC-BF#, MN%, MN#, PMN%, PMN#