XN-450

Add to wishlist
Category:

Máy phân tích huyết học 6 thành phần tự động. Với XN-450, bạn có thể chạy các mẫu đơn một cách an toàn ở chế độ nắp đóng. Có một IPU (đơn vị xử lý thông tin) tích hợp đầy đủ bao gồm màn hình cảm ứng màu LCD giúp dễ dàng vận hành

XN-450

 • Máy phân tích 6 thành phần nhỏ gọn

 • Công suất 70 mẫu mỗi giờ

 • Phân tích mẫu đơn ở chế độ nắp đóng

 • IPU tích hợp đầy đủ bao gồm màn hình cảm ứng màu LCD

 • Thể tích hút chỉ 25 µL ở chế độ máu toàn phần

 • Không chỉ là CBC + DIFF – có sẵn các giá trị lâm sàng bổ sung

 • Chẩn đoán tốt nhất phù hợp với các phòng xét nghiệm vừa và nhỏ

Với XN-450, bạn có thể chạy các mẫu đơn một cách an toàn ở chế độ nắp đóng. Nó có một IPU (đơn vị xử lý thông tin) tích hợp đầy đủ bao gồm màn hình cảm ứng màu LCD – vì vậy bạn không cần một máy tính riêng để vận hành máy phân tích. Kết hợp các công nghệ Sysmex đã được kiểm chứng về đo tế bào dòng huỳnh quang, tập trung thủy động học và phương pháp SLS không chứa cyanua để xác định hemoglobin. Sẵn sàng cho tương lai ngoài CBC + DIFF, có thể nâng cấp bằng cách thêm các giá trị lâm sàng mới.

Kích thước/Khối lượng
 • W x H x D [mm / kg]
 • XN-450: 450 x 440 x 460 / khoảng. 35 kg
Công suất
 • CBC + DIFF: Lên đến 70 mẫu/giờ
 • CBC + DIFF + RET: lên đến 35 mẫu/giờ
 • Chế độ dịch cơ thể: lên đến 30 mẫu/giờ
Thể tích hút
 • 25 µL in WB,
 • 70 µL in PD
Thông số phân tích
 • Máu toàn phần
  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%
RET (tùy chọn)
 • RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-O, IPF#, IPF, RBC-He, Delta-He, HYPO-He, HYPER-He
Dịch cơ thể (tùy chọn)
 • WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, TC-BF#
Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET: tế bào dòng chảy huỳnh quang
 • WBC: tế bào dòng
 • RBC/PLT: DC trở kháng kết hợp tập trung thủy động học
 • HGB: phương pháp SLS không có cyanide
Khả năng lưu trữ
 • Kết quả: 100,000 mẫu
 • Thông tin bệnh nhân: 10,000 hồ sơ
 • Lịch sử hiệu chuẩn: 20 lần/ module
 • QC files: 99 files bao gồm XbarM
 • QC plots: 300 plots / file
Bảo dưỡng
 • Tắt máy hàng ngày
 • Trình tự làm sạch hàng tuần với Cellclean hoặc Cellclean Auto
+ Đặc điểm và Lợi ích

Với XN-450, bạn có thể chạy các mẫu đơn một cách an toàn ở chế độ nắp đóng. Nó có một IPU (đơn vị xử lý thông tin) tích hợp đầy đủ bao gồm màn hình cảm ứng màu LCD – vì vậy bạn không cần một máy tính riêng để vận hành máy phân tích. Kết hợp các công nghệ Sysmex đã được kiểm chứng về đo tế bào dòng huỳnh quang, tập trung thủy động học và phương pháp SLS không chứa cyanua để xác định hemoglobin. Sẵn sàng cho tương lai ngoài CBC + DIFF, có thể nâng cấp bằng cách thêm các giá trị lâm sàng mới.

+ Thông số kỹ thuật
Kích thước/Khối lượng
 • W x H x D [mm / kg]
 • XN-450: 450 x 440 x 460 / khoảng. 35 kg
Công suất
 • CBC + DIFF: Lên đến 70 mẫu/giờ
 • CBC + DIFF + RET: lên đến 35 mẫu/giờ
 • Chế độ dịch cơ thể: lên đến 30 mẫu/giờ
Thể tích hút
 • 25 µL in WB,
 • 70 µL in PD
Thông số phân tích
 • Máu toàn phần
  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%
RET (tùy chọn)
 • RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-O, IPF#, IPF, RBC-He, Delta-He, HYPO-He, HYPER-He
Dịch cơ thể (tùy chọn)
 • WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, TC-BF#
Nguyên tắc đo
 • WBC DIFF/RET: tế bào dòng chảy huỳnh quang
 • WBC: tế bào dòng
 • RBC/PLT: DC trở kháng kết hợp tập trung thủy động học
 • HGB: phương pháp SLS không có cyanide
Khả năng lưu trữ
 • Kết quả: 100,000 mẫu
 • Thông tin bệnh nhân: 10,000 hồ sơ
 • Lịch sử hiệu chuẩn: 20 lần/ module
 • QC files: 99 files bao gồm XbarM
 • QC plots: 300 plots / file
Bảo dưỡng
 • Tắt máy hàng ngày
 • Trình tự làm sạch hàng tuần với Cellclean hoặc Cellclean Auto
+ Tài liệu