XN-9000

Add to wishlist
Category:

Các giải pháp tự động hóa có thể mở rộng: Dòng XN-9000 là dòng giải pháp tự động hóa có thể mở rộng cung cấp lợi thế toàn diện về quy trình làm việc cho phòng xét nghiệm bằng cách kết hợp mô-đun phân tích công suất cao, hệ thống kéo và nhuộm lame và giải pháp phân loại / lưu trữ ống mẫu tự động. Việc tích hợp giải pháp hình thái học kỹ thuật số hoàn thiện hiệu quả chức năng nâng cao và năng suất phù hợp với phòng xét nghiệm khối lượng công việc cao.

XN-9000 là sự tích hợp nhỏ gọn các hệ thống mô-đun bao gồm mô-đun phân tích CBC (XN-series), mô-đun kéo và nhuộm lame (SP-10), hệ thống chụp ảnh tế bào kỹ thuật số (DI-60) và phân loại ống (TS -10). Dòng XN-9000 phù hợp với mọi phòng xét nghiệm khối lượng công việc lớn với các nhu cầu hoạt động khác nhau bất kể quy mô, độ phức tạp và chuyên môn. Trang bị các chức năng tiên tiến, phần mềm thuật toán nâng cao và các quy tắc tích hợp cho phép phân tích chính xác và hiệu quả các mẫu bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến thời gian quay vòng (TAT).

Ý tưởng mô-đun của dòng XN-9000 cho phép dễ dàng thêm các mô-đun mới vào cấu hình hiện có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng của phòng xét nghiệm. Nó cũng có cấu hình thẳng, hình chữ L hoặc hình chữ U để phù hợp với xây dựng hiện có như cột chống hoặc điểm cấp nước mà phòng xét nghiệm không cần phải cải tạo nhiều. Tính linh hoạt và khả năng kết nối của XN-9000 với tất cả các hệ thống TLA chính giúp nó có thêm lợi thế. Các mô-đun phân tích XN-9000 cung cấp các ứng dụng đa dạng các thông số lâm sàng tiên tiến như Ret-He, IPF, IG và NRBC để đáp ứng nhu cầu lâm sàng.

Giải pháp tự động có thể mở rộng + Thông số lâm sàng nâng cao (ACP) = Nâng cao hiệu quả, năng suất cao hơn và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn

Initial XN-9000 configuration:

Hourly throughput

– XN-Series x 3 : up to 300 test
– SP-10 x 1: up to 120 slides*

Addition of DI-60:

Additional Hourly throughput

– DI-60: up to 30 slides

Addition of TS-10:

Additional Hourly throughput

– TS-10: up to 500 tubes
– TS-10 upgrade: up to 1,000 tubes

+ Đặc điểm và Lợi ích

XN-9000 là sự tích hợp nhỏ gọn các hệ thống mô-đun bao gồm mô-đun phân tích CBC (XN-series), mô-đun kéo và nhuộm lame (SP-10), hệ thống chụp ảnh tế bào kỹ thuật số (DI-60) và phân loại ống (TS -10). Dòng XN-9000 phù hợp với mọi phòng xét nghiệm khối lượng công việc lớn với các nhu cầu hoạt động khác nhau bất kể quy mô, độ phức tạp và chuyên môn. Trang bị các chức năng tiên tiến, phần mềm thuật toán nâng cao và các quy tắc tích hợp cho phép phân tích chính xác và hiệu quả các mẫu bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến thời gian quay vòng (TAT).

Ý tưởng mô-đun của dòng XN-9000 cho phép dễ dàng thêm các mô-đun mới vào cấu hình hiện có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng của phòng xét nghiệm. Nó cũng có cấu hình thẳng, hình chữ L hoặc hình chữ U để phù hợp với xây dựng hiện có như cột chống hoặc điểm cấp nước mà phòng xét nghiệm không cần phải cải tạo nhiều. Tính linh hoạt và khả năng kết nối của XN-9000 với tất cả các hệ thống TLA chính giúp nó có thêm lợi thế. Các mô-đun phân tích XN-9000 cung cấp các ứng dụng đa dạng các thông số lâm sàng tiên tiến như Ret-He, IPF, IG và NRBC để đáp ứng nhu cầu lâm sàng.

+ Giải pháp tự động có thể mở rộng

Giải pháp tự động có thể mở rộng + Thông số lâm sàng nâng cao (ACP) = Nâng cao hiệu quả, năng suất cao hơn và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn

Initial XN-9000 configuration:

Hourly throughput

– XN-Series x 3 : up to 300 test
– SP-10 x 1: up to 120 slides*

Addition of DI-60:

Additional Hourly throughput

– DI-60: up to 30 slides

Addition of TS-10:

Additional Hourly throughput

– TS-10: up to 500 tubes
– TS-10 upgrade: up to 1,000 tubes

+ Clinical Values
+ Tài liệu