Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

09:00 – 09:05

Lời mở đầu

09:05 – 09:40

Vai trò và ứng dụng của Anti-Xa trong điều trị và dự phòng huyết khối trong COVID-19

ThS.BS. Phan Thị Thùy Hoa

Trưởng khoa Xét nghiệm Huyết học – Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung Ương Huế

09:40 – 09:50

Giới thiệu bộ kit D-Dimer và Anti-Xa của Sysmex

CN. Vũ Đức Hiệp – Chuyên viên sản phẩm – Sysmex Việt Nam

09:50 – 10:20

Vai trò của D-Dimer trong phân tầng tiên lượng và theo dõi điều trị trong COVID-19 – Chia sẻ một số kinh nghiệm

BSCKI. Nguyễn Hữu Tuấn – Bệnh viện Chợ Rẫy

10:20 – 10:50

Thảo luận và Quiz

10:50 – 11:00

Công bố kết quả Quiz

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.