Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

09:00 – 09:05

Lời mở đầu

09:05 – 09:40

Vai trò và ứng dụng của Anti-Xa trong điều trị và dự phòng huyết khối trong COVID-19

ThS.BS. Phan Thị Thùy Hoa

Trưởng khoa Xét nghiệm Huyết học – Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung Ương Huế

09:40 – 09:50

Giới thiệu bộ kit D-Dimer và Anti-Xa của Sysmex

CN. Vũ Đức Hiệp – Chuyên viên sản phẩm – Sysmex Việt Nam

09:50 – 10:20

Vai trò của D-Dimer trong phân tầng tiên lượng và theo dõi điều trị trong COVID-19 – Chia sẻ một số kinh nghiệm

BSCKI. Nguyễn Hữu Tuấn – Bệnh viện Chợ Rẫy

10:20 – 10:50

Thảo luận và Quiz

10:50 – 11:00

Công bố kết quả Quiz