Events

08:30 – 08:40

Lời mở đầu

08:40 – 09:15

Cập nhật các guidelines cận lâm sàng về sử dụng các xét nghiệm Đông Máu

ThS. BSCKI. Lê Thị Phương Thảo

Khoa Huyết Học – Bệnh viện Chợ Rẫy

09:15 – 09:45

Trình bày ca Cận Lâm Sàng – phối hợp thông tin bệnh nhân và kết quả xét nghiệm 

ThS. Hồ Thị Bích Hằng

Khoa Huyết Học Truyền Máu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

09:45 – 10:15

Giải pháp Đông Máu của Sysmex – các đặc điểm nổi trội 

CN. Nguyễn Thiên Ân

Chuyên viên Ứng dụng – Sysmex Việt Nam

10:15 – 10:45

Thảo luận

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.