Events

09:00 – 09:05

Khai mạc và giới thiệu đại biểu

09:05 – 09:45

Tổng phân tích nước tiểu sinh hóa – Khả năng mở rộng ứng dụng bằng các thông số nâng cao

TS.BS. Nguyễn Minh Hà

Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Hóa Sinh Y Học TP. HCM

Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Trưởng Bộ môn Hóa sinh – Sinh học phân tử Y học – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

09:45 – 10:30

Thông số A/C và P/C trong chẩn đoán đạm niệu – Công cụ hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán sớm bệnh lý thận

THS.BS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ môn Nội – Đại học Y Dược TP. HCM

10:30 – 11:10

Biện luận kết quả một số ca cận lâm sàng thường gặp ở Khoa xét nghiệm

CN. Trần Nguyễn Hạ Uyên

Bệnh viện Bình Dân

11:10 – 11:45

Thảo luận

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.