Events

Hội thảo có cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa liên tục của Hội Tiết Niệu – Thận Học TP. HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

09:00 – 09:05

Khai mạc và giới thiệu đại biểu

PGS. TS. BS. Nguyễn Tuấn Vinh
Chủ tịch hội Tiết Niệu – Thận Học TP. HCM
Cố vấn chuyên môn – Bệnh viện Bình Dân

09:05 – 09:45

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu

PGS. TS. BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng
Phó Chủ Tịch hội Tiết Niệu – Thận Học TP. HCM
Phó Giám Đốc – Bệnh viện Bình Dân
Chủ nhiệm bộ môn Thận niệu – Nam khoa

09:45 – 10:15

Nghiên cứu và ứng dụng xét nghiệm lặn Lắng Nước Tiểu trong sàng lọc NKĐTN tại bệnh viện Bình Dân

THS. BS. Trang Võ Anh Vinh
Điều hành Khoa Xét Nghiệm
Bệnh viện Bình Dân

10:15 – 10:45

Tiếp cận chẩn đoán và tìm nguyên nhân Tiểu Máu

TS. BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo
Trưởng khoa Nội Thận – Thận Nhân Tạo
Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM

10:45 – 11:00

Giải pháp phòng xét nghiệm Nước Tiểu của Sysmex

CN. Vũ Đức Hiệp
Chuyên viên sản phẩm Nước Tiểu
Sysmex Việt Nam

11:00 – 11:30

Thảo luận và bế mạc