Events

Hội thảo có cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa liên tục của Tổng hội Y học Việt Nam

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

13:30 – 14:00

Đón khách

14:00 – 14:15

Khai mạc và giới thiệu Đại biểu  

14:15 – 15:00

Phân tích biểu đồ dạng sóng (Clot Waveform Analysis/CWA) – Nguyên lý và Ứng dụng lâm sàng

BSCKI. Phạm Quí Trọng

Bệnh viện Truyền Máu Huyết học TP. HCM

15:00 – 15:45

Cập nhật điều trị Hemophilia – Các xét nghiệm cần thiết trong theo dõi điều trị Hemophilia với Emicizumab

PGS.TS.BS. Huỳnh Nghĩa

Phó chủ tịch Hội truyền máu Huyết Học TP. HCM

Bệnh viện Truyền Máu Huyết học TP. HCM

15:45 – 16:00

16:00 – 16:30

Giải lao

Giá trị của chỉ số IG và HFLC trong chẩn đoán nhiễm khuẩn ở trẻ em

TS.BS. Nguyễn Thị Duyên

Khoa Huyết học – Bệnh viện Nhi Trung Ương

16:30 – 16:50

Giới thiệu thế hệ máy Đông máu CN-Series

CN. Vũ Đức Hiệp

Chuyên viên sản phẩm – Sysmex Việt Nam

16:50 – 17:20

Thảo luận

17:20 – 17:30

Tổng kết và cảm ơn

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.