Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo có cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa liên tục của Tổng Hội Y Học Việt Nam

14:00 – 14:10

Khai mạc

GS.TS.BS. Nguyễn Gia Bình

Chủ tịch Hội Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc Việt Nam

14:10 – 14:40

Thách thức trong quản lý nhiễm khuẩn trong thời kỳ Covid-19

BSCKII.ThS. Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

14:40 – 15:20

Ứng dụng các thông số Huyết học trong quản lý bệnh nhiễm khuẩn và Covid-19

GS. Andre van der Ven

Giáo sư Y khoa Quốc tế, Trưởng Khoa Bệnh Truyền Nhiễm – Trung tâm Y Khoa Đại học Radboud, Nijmegen, Hà Lan

15:20 – 15:50

Presepsin: một chỉ dấu mới trong chẩn đoán và tiên lượng nhiễm khuẩn huyết

PGS.TS.BS. Trần Xuân Chương

Phó Chủ tịch Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới – Bệnh viện Trung Ương Huế

Trưởng Bộ môn Truyền Nhiễm – Đại Học Y Dược Huế

15:50 – 16:30

Thảo luận và Bế mạc

X

You are redirected to a 3rd party website!

Clicking on a social media link implies that you understand you are leaving our site and entering a third-party website. We are not responsible for their content, privacy policies, or terms of use. Please review their terms and privacy policy before proceeding. We do not endorse or control the third-party website and disclaim any liability for damages or consequences.