Events

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo có cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa liên tục của Tổng Hội Y Học Việt Nam

14:00 – 14:10

Khai mạc

GS.TS.BS. Nguyễn Gia Bình

Chủ tịch Hội Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc Việt Nam

14:10 – 14:40

Thách thức trong quản lý nhiễm khuẩn trong thời kỳ Covid-19

BSCKII.ThS. Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

14:40 – 15:20

Ứng dụng các thông số Huyết học trong quản lý bệnh nhiễm khuẩn và Covid-19

GS. Andre van der Ven

Giáo sư Y khoa Quốc tế, Trưởng Khoa Bệnh Truyền Nhiễm – Trung tâm Y Khoa Đại học Radboud, Nijmegen, Hà Lan

15:20 – 15:50

Presepsin: một chỉ dấu mới trong chẩn đoán và tiên lượng nhiễm khuẩn huyết

PGS.TS.BS. Trần Xuân Chương

Phó Chủ tịch Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới – Bệnh viện Trung Ương Huế

Trưởng Bộ môn Truyền Nhiễm – Đại Học Y Dược Huế

15:50 – 16:30

Thảo luận và Bế mạc